1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

info@es-glocal.com

  • Ngôn ngữ tiếng anh

Hỏi & Đáp với các chuyên gia

Trong tờ khai GDLK-01 Mục số IV Kết quả sản xuất kinh doanh sau khi xác định giá giao dịch liên kết Điểm 1 Dành cho người nộp thuế ngành sản xuất thương mại dịch vụ. STT 8 - Doanh thu hoạt động tài chính 81, Trong đó - Doanh thu lãi tiền vay Vậy Điểm này có kê khai lãi tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn và có kỳ hạn không?

Quản trị viên trả lời

Chào Bạn Nguyễn Vũ,

Theo Phụ lục 02 Hướng dẫn mẫu số 01 thông tin quan hệ liên kết và giao dịch liên kết (ban hành kèm theo TT số 41/2017/TT-BTC ngày 28/04/2017) có hướng dẫn cụ thể như sau:

Chỉ tiêu "Doanh thu lãi tiền vay": Ghi giá trị tiền lãi thu được từ hoạt động cho vay tính vào doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ.

Vậy chỉ tiêu này chỉ kê khai các khoản lãi từ hoạt động cho vay, không kê khai các khoản lãi tiền gửi ngân hàng.

Mời bạn tham khảo Hướng dẫn kê khai mẫu GTLK-01 Thông tin về quan hệ liên kết

Cảm ơn bạn!

logo zalo
024 66 66 33 69
Top