1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

  • Ngôn ngữ tiếng anh

Hỏi & Đáp với các chuyên gia

Xin kính chào BQT Công ty em có phát sinh khoản tiền đặt cọc 6 tháng thuê nhà xưởng bằng ngoại tệ khoản tiền này sau khi hết thời gian thuê 5 năm sẽ được bù trừ vào tiền thuê của kỳ cuối cùng. Vậy cho e hỏi hàng năm đánh giá lại khoản đặt cọc này cho vào 413 rồi kết chuyển sang 515 nếu có lãi để tính thuế TNDN có đúng ko ạ E xin cảm ơn!

Quản trị viên trả lời

Chào Bạn Nguyễn Quang Thanh,

Bạn tham khảo hướng dẫn hạch toán tài khoản 413 của Chế độ kế toán hiện hành để áp dụng:

Tại khoản 6, Hướng dẫn hạch toán tài khoản 413 theo TT200:

"6. Nguyên tắc xác định các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ: Là các tài sản được thu hồi bằng ngoại tệ hoặc các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ. Các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ có thể bao gồm:

a) Tiền mặt, các khoản tương đương tiền, tiền gửi có kỳ hạn bằng ngoại tệ;

b) Các khoản nợ phải thu, nợ phải trả có gốc ngoại tệ, ngoại trừ:

- Các khoản trả trước cho người bán và các khoản chi phí trả trước bằng ngoại tệ. Trường hợp tại thời điểm lập báo cáo có bằng chứng chắc chắn về việc người bán không thể cung cấp hàng hoá, dịch vụ và doanh nghiệp sẽ phải nhận lại các khoản trả trước bằng ngoại tệ thì các khoản này được coi là các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ.

- Các khoản người mua trả tiền trước và các khoản doanh thu nhận trước bằng ngoại tệ. Trường hợp tại thời điểm lập báo cáo có bằng chứng chắc chắn về việc doanh nghiệp không thể cung cấp hàng hoá, dịch vụ và sẽ phải trả lại các khoản nhận trước bằng ngoại tệ cho người mua thì các khoản này được coi là các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ.

c) Các khoản đi vay, cho vay dưới mọi hình thức được quyền thu hồi hoặc có nghĩa vụ hoàn trả bằng ngoại tệ.

d) Các khoản đặt cọc, ký cược, ký quỹ được quyền nhận lại bằng ngoại tệ; Các khoản nhận ký cược, ký quỹ phải hoàn trả bằng ngoại tệ."

Với quy định ở trên, bạn vui lòng tham khảo để áp dụng cho đúng quy định hiện hành.

Cảm ơn bạn!

 

logo zalo
024 66 66 33 69
Top