1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

info@es-glocal.com

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Hồ sơ thanh lý và cách hạch toán thanh lý TSCĐ MỚI NHẤT 2020

10:09 03/01/2020 Tin Tức Ngô Thị Quỳnh 0 bình luận

Đến một thời điểm nhất định, chúng ta cần thanh lý TSCĐ. Vậy hồ sơ thanh lý gồm những gì và hạch toán như thế nào? Mời bạn đọc cùng Hãng Kiểm toán Es-glocal tìm hiểu nhé.

  Thủ tục và hạch toán thanh lý TSCĐ
  Thủ tục và hạch toán thanh lý TSCĐ

  Hồ sơ thanh lý và cách hạch toán thanh lý TSCĐ MỚI NHẤT 2020

  Theo điểm 3.2 khoản 3 điều 35 Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định:

  "3.2.2. Trường hợp thanh lý TSCĐ: TSCĐ thanh lý là những TSCĐ hư hỏng không thể tiếp tục sử dụng được, những TSCĐ lạc hậu về kỹ thuật hoặc không phù hợp với yêu cầu sản xuất, kinh doanh. Khi có TSCĐ thanh lý, doanh nghiệp phải ra quyết định thanh lý, thành lập Hội đồng thanh lý TSCĐ. Hội đồng thanh lý TSCĐ có nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc thanh lý TSCĐ theo đúng trình tự, thủ tục quy định trong chế độ quản lý tài chính và lập “Biên bản thanh lý TSCĐ" theo mẫu quy định. Biên bản được lập thành 2 bản, 1 bản chuyển cho phòng kế toán để theo dõi ghi sổ, 1 bản giao cho bộ phận quản lý, sử dụng TSCĐ.

  Căn cứ vào Biên bản thanh lý và các chứng từ có liên quan đến các khoản thu, chi thanh lý TSCĐ,... kế toán ghi sổ như trường hợp nhượng bán TSCĐ."

  Dưới đây là các bước khi thanh lý TSCĐ:

  1. Thủ tục thanh lý tài sản cố định gồm các hồ sơ sau:

  thủ tục thanh lý tài sản cố định- Thành lập Hội đồng thanh lý TSCĐ.

  - Biên bản họp hội đồng thanh lý TSCĐ.

  - Quyết định Thanh lý TSCĐ.

  - Biên bản kiêm kê tài sản cố định

  - Biên bản đánh giá lại TSCĐ

  - Biên bản thanh lý TSCĐ

  - Hợp đồng kinh tế bán TSCĐ được thanh lý.

  - Hóa đơn bán TSCĐ

  - Biên bản giao nhận TSCĐ

  - Biên bản hủy tài sản cố định

  - Thanh lý hợp đồng kinh tế bán TSCĐ.

  Chú ý: Khi thanh lý tài sản cố định thì các bạn phải xuất hóa đơn nhé.

  2. Căn cứ vào Biên bản thanh lý và các chứng từ có liên quan đến các khoản thu, chi thanh lý TSCĐ. . . Các bạn hạch toán thanh lý, nhượng bán TSCĐ như sau:

  a. Căn cứ Biên bản giao nhận TSCĐ để ghi giảm TSCĐ đã nhượng bán, thanh lý (Xóa bỏ TSCĐ):

  Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (2141) (Giá trị đã hao mòn)

  Nợ TK 811 - Chi phí khác (Giá trị còn lại)

  Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (Nguyên giá).

  b. Khi bán tài sản - Phản ánh doanh thu:

  - Nếu doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

  Nợ các TK 111, 112, 131,. . . Tổng giá thanh toán

  Có TK 3331 - Thuế giá trị gia tăng phải nộp (33311)

  Có TK 711 - Thu nhập khác (Giá bán chưa có thuế GTGT).

  - Nếu doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:

  Nợ các TK 111, 112, 131,. . . Tổng giá thanh toán

  Có TK 711 - Thu nhập khác (Tổng giá thanh toán).

  c. Phản ánh toàn bộ chi phí liên quan đến thanh lý.

  - Các chi phí phát sinh liên quan đến nhượng bán, thanh lý TSCĐ:

  Nợ TK 811

  Nợ TK 1331

  Có TK 1111,1121,331

  Hãng Kiểm toán Es-glocal chúc các bạn một ngày làm việc vui vẻ!

  Mời bạn đọc xem thêm: 

  logo zalo

  Hỏi đáp Hồ sơ thanh lý và cách hạch toán thanh lý TSCĐ MỚI NHẤT 2020

  menu
  024 66 66 33 69
  Top