1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

info@es-glocal.com

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Định khoản đặt cọc tiền thuê nhà 2020

10:10 03/01/2020 Tin Tức Ngô Thị Quỳnh 0 bình luận

Hãng kiểm toán Es-Glocal xin trân trọng chia sẻ tới bạn đọc bài viết Định khoản đặt cọc tiền thuê nhà 2020.

  Cách định khoản tiền đặt cọc
  Cách định khoản tiền đặt cọc

  Định khoản đặt cọc tiền thuê nhà 2018 CHÍNH XÁC NHẤT

  1. Bên đặt tiền đặt cọc

  - Khi đặt tiền đặt cọc:

  Nợ TK 244 (Nếu theo Thông tư 200)

  Nợ TK 1386 (Nếu theo Thông tư 133)

  Có TK 111, 112

  - Khi nhận lại tiền đặt cọc

  Nợ TK 111, 112

  Có TK 244 (Nếu theo Thông tư 200)

  Có TK 1386 (Nếu theo Thông tư 133)

  - Trường hợp DN không thực hiện đúng những cam kết, bị DN nhận tiền đặt cọc phạt vi phạm hợp đồng trừ vào khoản tiền đặt cọc:

  Nợ TK 811 - Chi phí khác (số tiền bị trừ)

  Có TK 244 (Nếu theo Thông tư 200)

  Có TK 1386 (Nếu theo Thông tư 133)

  - Trường hợp sử dụng khoản tiền đặt cọc để thanh toán cho người bán:

  Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán

  Có TK 244 (Nếu theo Thông tư 200)

  Có TK 1386 (Nếu theo Thông tư 133)

  2. Bên nhận tiền đặt cọc

  - Khi nhận tiền đặt cọc:

  Nợ TK 111, 112

  Có TK 344 (Nếu theo Thông tư 200)

  Có TK 3386 (Nếu theo Thông tư 133)

  - Khi trả lại tiền đặt cọc:

  Nợ TK 344 (Nếu theo Thông tư 200)

  Nợ TK 3386 (Nếu theo Thông tư 133)

  Có TK 111, 112.

  - Trường hợp DN đặt tiền đặt cọc vi phạm hợp đồng kinh tế đã ký kết, bị phạt theo thỏa thuận trong hợp đồng kinh tế. Khi nhận được khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế đã ký kết: Nếu khấu trừ vào tiền nhận đặt cọc:

  Nợ TK 344 (Nếu theo Thông tư 200)

  Nợ TK 3386 (Nếu theo Thông tư 133)

  Có TK 711 - Thu nhập khác.

  Mời các bạn xem tiếp:

  Nhận tiền đặt cọc phải lập hóa đơn không?

  Tiền đặt cọc bị mất do vi phạm hợp đồng có được đưa vào chi phí không?

  logo zalo

  Hỏi đáp Định khoản đặt cọc tiền thuê nhà 2020

  menu
  024 66 66 33 69
  Top