1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

info@es-glocal.com

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Điều kiện ghi nhận tài sản cố định hữu hình và vô hình MỚI NHẤT

16:54 29/10/2020 Tin Tức Es-glocal 0 bình luận

Theo thông tư số 45/2013/TT-BTC quy định về tiêu chuẩn, điều kiện ghi nhận là tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình, thuê tài chính gồm những gì? Sau đây, Hãng kiểm toán Es-Glocal xin chia sẻ Điều kiện ghi nhận tài sản cố định hữu hình và vô hình mới nhất.

  Tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ
  Tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ

  Điều kiện ghi nhận tài sản cố định hữu hình và vô hình mới nhất

  1. Điều kiện ghi nhận tài sản cố định hữu hình

  Tư liệu lao động là những tài sản hữu hình có kết cấu độc lập, hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định mà nếu thiếu bất kỳ một bộ phận nào thì cả hệ thống không thể hoạt động được, nếu thoả mãn đồng thời cả ba tiêu chuẩn dưới đây thì được coi là tài sản cố định:

  - Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;

  - Có thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên;

  - Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 đồng ( Ba mươi triệu đồng) trở lên.

  Như vậy: Những tài sản đáp ứng đủ 3 điều kiện trên mới được ghi nhận là TSCĐ HH, nếu thiếu 1 trong 3 điều kiện trên thì các bạn hạch toán vào công cụ dụng cụ nhé.

  Chú ý:

  - Các TSCĐ mà DN đang trích khấu hao theo Thông tư 203/2009/TT-BTC, nay không đủ tiêu chuẩn về nguyên giá TSCĐ nêu trên. Thì giá trị còn lại được phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh của DN, thời gian phân bổ không quá 3 năm kể từ ngày 10/06/2013.

  (Theo Quyết định Số 1173/QĐ-BTC ngày 21/5/2013 của Bộ tài chính)

  - Các chi phí để đầu tư nâng cấp TSCĐ được phản ánh tăng nguyên giá của TSCĐ đó, không được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ.

  - Các chi phí sửa chữa TSCĐ không được tính tăng nguyên giá TSCĐ mà được hạch toán trực tiếp hoặc phân bổ dần vào chi phí kinh doanh trong kỳ, (nhưng tối đa không quá 3 năm).

  Lưu ý thêm 1 vài trường hợp sau:

  điều kiện ghi nhận tài sản cố định

  - Những súc vật làm việc và/hoặc cho sản phẩm, thì từng con súc vật thoả mãn đồng thời ba tiêu chuẩn của tài sản cố định được coi là một TSCĐ hữu hình.

  - Những vườn cây lâu năm thì từng mảnh vườn cây, hoặc cây thoả mãn đồng thời ba tiêu chuẩn của TSCĐ được coi là một TSCĐ hữu hình.

  2. Tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định vô hình:

  - Tất cả các khoản chi phí thực tế mà DN đã chi ra nếu thoả mãn đồng thời cả 3 tiêu chuẩn trên (phần 1), mà không hình thành TSCĐ hữu hình thì được coi là TSCĐ vô hình.

  - Những khoản chi phí không đồng thời thoả mãn cả 3 tiêu chuẩn trên thì được hạch toán trực tiếp hoặc phân bổ dần vào chi phí kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp.

  - Riêng các chi phí phát sinh trong giai đoạn triển khai được ghi nhận là TSCĐ vô hình tạo ra từ nội bộ DN nếu thỏa mãn đồng thời bảy điều kiện sau:

  a) Tính khả thi về mặt kỹ thuật đảm bảo cho việc hoàn thành và đưa tài sản vô hình vào sử dụng theo dự tính hoặc để bán;

  b) DN dự định hoàn thành tài sản vô hình để sử dụng hoặc để bán;

  c) DN có khả năng sử dụng hoặc bán tài sản vô hình đó;

  d) Tài sản vô hình đó phải tạo ra được lợi ích kinh tế trong tương lai;

  đ) Có đầy đủ các nguồn lực về kỹ thuật, tài chính và các nguồn lực khác để hoàn tất các giai đoạn triển khai, bán hoặc sử dụng tài sản vô hình đó;

  e) Có khả năng xác định một cách chắc chắn toàn bộ chi phí trong giai đoạn triển khai để tạo ra tài sản vô hình đó;

  g) Ước tính có đủ tiêu chuẩn về thời gian sử dụng và giá trị theo quy định cho tài sản cố định vô hình.

  3. Những khoản chi phí sau không phải là TSCĐ vô hình, mà được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh của DN (Tối đa không quá 3 năm):

  - Chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí đào tạo nhân viên, chi phí quảng cáo phát sinh trước khi thành lập doanh nghiệp, chi phí cho giai đoạn nghiên cứu, chi phí chuyển dịch địa điểm, chi phí mua để có và sử dụng các tài liệu kỹ thuật, bằng sáng chế, giấy phép chuyển giao công nghệ, nhãn hiệu thương mại, lợi thế kinh doanh.

  >> Xem thêm: Trích khấu hao tài sản cố định hạch toán như thế nào.

  logo zalo

  Hỏi đáp Điều kiện ghi nhận tài sản cố định hữu hình và vô hình MỚI NHẤT

  menu
  024 66 66 33 69
  Top