1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

info@es-glocal.com

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Hướng dẫn cách viết Mẫu TK1-TS - Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN

17:27 29/05/2018 Tin Tức Es-glocal 0 bình luận

Hãng kiểm toán Es-Glocal (http://es-glocal.com) xin giới thiệu tới bạn đọc bài viết Hướng dẫn cách viết Mẫu TK1-TS - Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Các nội dung liên quan đến bài viết gồm Đối tượng tham gia là những ai, Thủ tục đăng ký BHXH như thế nào, Tỷ lệ đóng BHXH giữa DN và NLĐ là bao nhiêu, Mức lương đóng BHXH thế nào, ...

  Cách viết Mẫu TK1-TS - Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN
  Cách viết Mẫu TK1-TS - Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN

  Hướng dẫn cách viết Mẫu TK1-TS - Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN

  1. Mẫu TK1-TS (Ban hành kèm theo QĐ số: 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam)

  BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
  -------
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
   
  TỜ KHAI THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ
  Kính gửi: Cơ quan bảo hiểm xã hội Quận Đống Đa
  I. Phần kê khai bắt buộc
  [01]. Họ và tên (viết chữ in hoa):...NGUYỄN KỲ DUYÊN...
  [02]. Ngày, tháng, năm sinh: 14/12/1990 [03]. Giới tính: Nữ
  [04]. Quốc tịch Việt Nam. [05]. Dân tộc: Kinh
  [06]. Nơi đăng ký giấy khai sinh:  [06.1]. Xã (phường, thị trấn): Phường Quang Trung
  [06.2]. Huyện (quận, thị xã, Tp thuộc tỉnh): Quận Cầu giấy.[06.3]. Tỉnh (Tp): Hà Nội.
  [07]. Địa chỉ nhận hồ sơ:  [07.1]. Số nhà, đường phố, thôn xóm: Số 10 Tây Sơn.
  [07.2]. Xã (phường, thị trấn): Phường Quang Trung [07.3] Huyện (quận, thị xã, Tp thuộc tỉnh): Quận Cầu giấy
   [07.4].Tỉnh (Tp): Hà Nội.
  [08]. Họ tên cha/ mẹ/ người giám hộ (đối với trẻ em dưới 6 tuổi): ………………….

  II. Phần kê khai chung
  [09]. Mã số BHXH (đã cấp): .……………. [09.1]. Số điện thoại liên hệ: 0984322539
  [09.2]. Số CMND/ Hộ chiếu/ Thẻ căn cước: 164236536
  [10]. Mã số hộ gia đình (đã cấp): ………………………………….
  (trường hợp chưa có mã hộ gia đình thì kê khai bổ sung Phụ lục đính kèm tờ khai)
  [11]. Mức tiền đóng: 5.000.000 [12]. Phương thức đóng: Hàng tháng.
  [13]. Nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu:  Trung tâm y tế Phường Quang Trung
  [14]. Nội dung thay đổi, yêu cầu: Nếu tham gia lần đầu thì để trống, nếu có thay đổi thông tin cần điều chỉnh thì ghi vào đây.
  [15]. Hồ sơ kèm theo (nếu có): ………………………………….
  …………………………………………………………
   
  XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ
  (chỉ áp dụng đối với người lao động thay đổi họ, tên đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh)
   
  Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai
  ……….., ngày ……. tháng …… năm ……….
  Người kê khai
   (Ký, ghi rõ họ tên)


   

  Ph lc: Thành viên h gia đình

  Họ và tên chủ hộ: …………………. Số điện thoại (nếu có):……..………….;
  Số sổ hộ khẩu (hoặc sổ tạm trú):……... Địa chỉ: Thôn (bản, tổ dân phố) ………….
  Xã (phường, thị trấn) …….. Huyện (quận, thị xã, Tp thuộc tỉnh): ……. Tỉnh (Tp): ….
   

  Stt Họ và tên Mã số BHXH Ngày, tháng, năm sinh Giitính Nơi cấp giấy khai sinh Mối quan hệ với chủ hộ Số CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu Ghi chú
  A B 1 2 3 4 5 6 7
  1                
  2                
  3                
  4                
  ...                

  (Ghi chú: Người kê khai có thể tra cứu Mã số BHXH và Mã hộ gia đình tại địa chỉ: http://baohiemxahoi.gov.vn)

    Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai
  ……….., ngày ……. tháng …… năm ……….
  Người kê khai
   (Ký, ghi rõ họ tên)

   

  Các bạn có thể Tải mẫu TK1-TS theo đường link:

   https://drive.google.com/uc?export=download&id=0B24q-XZt4667aGtQZmVSNVB2a0E

  2. Cách viết Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu TK1-TS)

  a) Mục đích:

  - Kê khai các thông tin người tham gia BHXH, BHYT, BHTN và thành viên Hộ gia đình khi không có mã số BHXH.

  - Kê khai khi có yêu cầu điều chỉnh thông tin tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN như: nhân thân, chức danh nghề, phương thức đóng, nơi đăng ký KCB ban đầu ...

  b) Trách nhiệm lập:

  - Người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN.

  - Cha/mẹ/người giám hộ (đối với Trẻ em dưới 6 tuổi).

  c) Thời gian lập:

  - Đối với người lao động cùng tham gia BHXH, BHYT, BHTNLĐ-BNN; người chỉ tham gia BHXH bắt buộc; người tham gia BHXH tự nguyện: Khi tham gia khi chưa được cấp mã số BHXH hoặc điều chỉnh thông tin tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN.

  - Đối với người chỉ tham gia BHYT:

  + Trẻ em dưới 6 tuổi chưa được cấp thẻ BHYT;

  + Người tham gia khi có điều chỉnh thông tin; người tham gia chưa được cấp mã số BHXH.

  d) Phương pháp lập:

  [01]. Họ và tên: ghi đầy đủ họ, chữ đệm và tên bằng chữ in hoa có dấu của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

  [02]. Ngày tháng năm sinh: ghi đầy đủ ngày tháng năm sinh như trong giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước.

  [03]. Giới tính: ghi giới tính của người tham gia (nếu là nam thì ghi từ “nam” hoặc nếu là nữ thì ghi từ “nữ”).

  [04]. Quốc tịch: ghi như trong giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước.

  [05]. Dân tộc: ghi như trong giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước.

  [06]. Nơi đăng ký Giấy khai sinh: ghi rõ tên xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), tỉnh, thành phố đã đăng ký giấy khai sinh.

  Trường hợp chưa xác định được nơi cấp giấy khai sinh lần đầu thì ghi nguyên quán (trường hợp sát nhập, chia tách địa giới hành chính thì ghi theo tên địa danh tại thời điểm kê khai) hoặc ghi theo nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú.

  [07]. Địa chỉ nhận hồ sơ: ghi đầy đủ địa chỉ nơi đang sinh sống để cơ quan BHXH gửi trả sổ BHXH, thẻ BHYT hoặc kết quả giải quyết thủ tục hành chính khác: số nhà, đường phố, thôn xóm; xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); tỉnh, thành phố.

  [08]. Họ tên cha hoặc mẹ, hoặc người giám hộ (áp dụng đối với trẻ em dưới 6 tuổi): Ghi họ tên cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ.

  [09]. Mã số BHXH: ghi mã số BHXH đã được cơ quan BHXH đã cấp (chỉ áp dụng đối với trường hợp đã được cấp mã số BHXH khi điều chỉnh thông tin); trường hợp không nhớ mã số BHXH thì người kê khai có thể tra cứu mã số BHXH tại Bưu điện văn hóa xã hoặc địa chỉ: http://baohiemxahoi.gov.vn hoặc phối hợp với Cơ quan BHXH hoặc Đơn vị sử dụng lao động, UBND xã, Đại lý thu/nhà trường, Cơ sở trợ giúp xã hội, Cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh và người có công; Cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội và cơ quan quản lý đối tượng để xác định mã số BHXH.

  Trường hợp không xác định được mã số BHXH mà có số sổ BHXH hoặc số thẻ BHYT thì ghi số sổ BHXH hoặc số thẻ BHYT.

  Trường hợp xác định được mã số BHXH nhưng khác số sổ BHXH thì ghi mã số BHXH vào chỉ tiêu này và ghi bổ sung số sổ BHXH vào chỉ tiêu [14].

  [09.1]. Số điện thoại liên hệ: ghi số điện thoại liên hệ (nếu có).

  [09.2]. Số chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước: ghi số chứng minh nhân dân hoặc ghi số hộ chiếu hoặc ghi số Thẻ căn cước.

  [10]. Mã hộ gia đình: ghi mã hộ gia đình đã được cơ quan BHXH đã cấp (chỉ áp dụng đối với trường hợp đã được cấp mã số BHXH khi điều chỉnh thông tin); trường hợp không nhớ mã số BHXH thì người kê khai có thể tra cứu mã số BHXH tại địa chỉ: http://baohiemxahoi.gov.vn hoặc phối hợp với Cơ quan BHXH hoặc Đơn vị sử dụng lao động, UBND xã, Đại lý thu/nhà trường, Cơ sở trợ giúp xã hội, Cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh và người có công; Cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội và cơ quan quản lý đối tượng để xác định mã hộ gia đình.

  [11]. Mức tiền đóng (áp dụng đối với người tham gia BHXH tự nguyện): ghi mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn.

  [12]. Phương thức đóng (áp dụng đối với người đi lao động ở nước ngoài, người tham gia BHXH tự nguyện): ghi cụ thể phương thức đóng là 03 tháng hoặc 06 tháng hoặc 12 tháng ...

  [13]. Nơi đăng ký KCB ban đầu: ghi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu (danh sách đăng ký nơi KCB ban đầu được cơ quan BHXH thông báo hằng năm gửi cho cho đơn vị, UBND xã, đại lý thu).

  [14]. Nội dung thay đổi, yêu cầu: ghi nội dung yêu cầu thay đổi như: họ tên, ngày tháng năm sinh, các thông tin liên quan đến chức danh, nghề nghiệp, công việc, phương thức đóng, nơi đăng ký KCB ban đầu ...

  [15]. Hồ sơ kèm theo:

  - Đối với người điều chỉnh thông tin, ghi các loại giấy tờ chứng minh.

  - Đối với người tham gia được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn, ghi các loại giấy tờ chứng minh.

  Sau khi hoàn tất việc kê khai, người tham gia ký ghi rõ họ tên. Trường hợp kê khai thay đổi về nhân thân (họ, tên đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh, giới tính) đã ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT thì phải có xác nhận của đơn vị nơi người lao động đang làm việc. Đối với người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH thì không phải xác nhận.

  Phụ lục: Thành viên hộ gia đình

  a) Mục đích: Kê khai đầy đủ, chính xác thông tin toàn bộ thành viên hộ gia đình trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú của người tham gia.

  b) Trách nhiệm lập:

  - Người tham gia hoặc chủ hộ hoặc người đại diện hộ gia đình.

  - Cha/mẹ/người giám hộ (đối với Trẻ em dưới 6 tuổi).

  c) Thời gian lập: khi người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN chưa được cấp mã số BHXH.

  d) Căn cứ lập: sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú, giấy tờ liên quan đến tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN;

  đ) Phương pháp lập:

  * Phần thông tin chung: ghi đầy đủ họ và tên chủ hộ; ghi số sổ hộ khẩu (hoặc số sổ tạm trú); số điện thoại liên hệ (nếu có); ghi rõ địa chỉ: thôn (bản, tổ dân phố); xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); tỉnh (thành phố).

  Trường hợp hộ gia đình chỉ có giấy tạm trú thì vẫn thực hiện kê khai nhưng ghi rõ cụm từ “giấy tạm trú” vào cột ghi chú.

  * Chỉ tiêu theo cột:

  - Cột A: ghi số thứ tự từ 1 đến hết các thành viên trong hộ gia đình.

  - Cột B: ghi đầy đủ họ và tên của từng người trong sổ hộ khẩu (trừ những người tạm vắng) hoặc sổ tạm trú (bao gồm chủ hộ và các thành viên trong hộ).

  - Cột 1: ghi mã số BHXH đối với từng thành viên hộ gia đình đã được cơ quan BHXH cấp; trường trường hợp chưa xác định được mã số BHXH thì người kê khai có thể tra cứu mã số BHXH tại địa chỉ: http://baohiemxahoi.gov.vn (nếu đủ điều kiện).

  - Cột 2: ghi ngày, tháng, năm sinh như trong giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước.

  - Cột 3: ghi giới tính của các thành viên trong hộ (nếu là nam thi ghi từ “nam” hoặc nếu là nữ thì ghi từ “nữ”).

  - Cột 4: ghi rõ tên xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); tỉnh, thành phố đã cấp giấy khai sinh.

  Trường hợp chưa xác định được nơi cấp giấy khai sinh thì ghi nguyên quán (trường hợp sát nhập, chia tách địa giới hành chính thì ghi theo tên địa danh tại thời điểm kê khai) hoặc ghi theo nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú.

  - Cột 5: ghi mối quan hệ với chủ hộ (là vợ, chồng, con, cháu...).

  - Cột 6: Số chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước (nếu có): ghi số chứng minh nhân dân hoặc ghi số hộ chiếu hoặc ghi số Thẻ căn cước.

  - Cột 7: ghi những nội dung cần ghi chú.

  Sau khi hoàn tất việc kê khai, người kê khai ký ghi rõ họ tên.

  Trên đây là toàn bộ bài viết về chủ đề: Hướng dẫn cách viết Mẫu TK1-TS - Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN

  http://es-glocal.com/cach-viet-mau-tk1-ts-to-khai-tham-gia-bhxh-bhyt-bhtn.html

  Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi, mời các bạn xem tiếp:

  Hướng dẫn cách viết Mẫu TK3-TS - Tờ khai đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN 

  http://es-glocal.com/cach-viet-mau-tk3-ts-to-khai-don-vi-tham-gia-bhxh-bhyt.html

  logo zalo

  Hỏi đáp Hướng dẫn cách viết Mẫu TK1-TS - Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN

  menu
  024 66 66 33 69
  Top