1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

info@es-glocal.com

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Cách tính thuế thu nhập cá nhân theo lương NET 2020 CHÍNH XÁC NHẤT

10:02 03/01/2020 Tin Tức Trịnh Xuân Mạnh 0 bình luận

Cách tính thuế thu nhập cá nhân theo lương NET nhanh và chính xác nhất. Bài viết sẽ tập trung đi sâu các vấn đề như Thuế thu nhập cá nhân là gì, Đối tượng nộp thuế là ai, Thu nhập chịu thuế, thu nhập tính thuế là gì và được xác định như thế , ...

  Cách tính thuế thu nhập cá nhân theo lương NET
  Cách tính thuế thu nhập cá nhân theo lương NET

  Cách tính thuế thu nhập cá nhân theo lương NET 2020 CHÍNH XÁC NHẤT

  1. Cách tính thuế TNCN lương NET

  - Lương NET là lương thuần, lương sau thuế hay còn gọi là thu nhập thực nhận không bao gồm thuế TNCN, BHXH, BHYT…DN phải chịu toàn bộ những chí phí thuế TNCN, BHXH, BHYT đó và nộp thay cho người lao động.

  Trước khi tính thuế TNCN theo lương NET bạn phải quy đổi thu nhập không bao gồm thuế thành thu nhập tính thuế theo bảng quy đổi sau:

  BẢNG QUY ĐỔI THU NHẬP KHÔNG BAO GỒM THUẾ RA THU NHẬP TÍNH THUẾ
  (đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công)

  Stt Thu nhập làm căn cứ quy đổi/tháng
  (viết tắt là TNQĐ)
  Thu nhập tính thuế
  1 Đến 4,75 triệu đồng (trđ) TNQĐ/0,95
  2 Trên 4,75 trđ đến 9,25trđ (TNQĐ – 0, 25 trđ)/0,9
  3 Trên 9,25 trđ đến 16,05trđ (TNQĐ – 0,75 trđ )/0,85
  4 Trên 16,05 trđ đến 27,25 trđ (TNQĐ – 1,65 trđ)/0,8
  5 Trên 27,25 trđ đến 42,25 trđ (TNQĐ – 3,25 trđ)/0,75
  6 Trên 42,25 trđ đến 61,85 trđ (TNQĐ – 5,85 trđ)/0,7
  7 Trên 61,85 trđ (TNQĐ – 9,85 trđ)/0,65

  (Trích Phụ lục 02/PL-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính)

  Thu nhập làm căn cứ quy đổi thành thu nhập tính thuế được tính như sau:

  Thu nhập làm căn cứ quy đổi = Thu nhập thực nhận + Các khoản DN trả thay - Các khoản giảm trừ

  Trong đó:

  a. Thu nhập thực nhận: Là tiền lương, tiền công không bao gồm thuế mà người lao động nhận được hàng tháng.

  b. Các khoản trả thay: Là các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền do DN trả cho người lao động.

  Chú ý: Trong các khoản trả thay nếu có tiền thuê nhà: Thì số tiền đó tính vào thu nhập làm căn cứ quy đổi bằng số thực trả nNam không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế tại đơn vị (chưa bao gồm tiền thuê nhà).

  c. Các khoản giảm trừ bao gồm: Giảm trừ gia cảnh; giảm trừ đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện; giảm trừ đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

  Để các bạn có sự hình dung rõ ràng hơn, Công ty TNHH Kiểm toán Es-Glocal sẽ lấy 1 ví dụ cụ thể:

  Ví dụ 1: Năm 2017, Công ty TNHH Kiểm toán Es-Glocal ký hợp đồng lao động với Ông Nam với mức lương 31,5 triệu đồng/tháng. Cách tính thuế TNCN theo lương NET

  - Ngoài tiền lương Ông Nam được công ty trả thay phí hội viên câu lạc bộ thể thao 1 triệu đồng/tháng.

  - Ông Nam phải đóng bảo hiểm bắt buộc là 1,5 triệu đồng/tháng. Công ty chịu trách nhiệm nộp thuế TNCN cho ông Nam.

  - Trong năm Ông Nam chỉ tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân, không có người phụ thuộc và không phát sinh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

  Cách tính thuế TNCN theo lương NET phải nộp hàng tháng cho Ông Nam như sau:

  - Thu nhập làm căn cứ quy đổi là:

  = 31.500.000 + 1.000.000 – (9.000.000 + 1.500.000) = 22.000.000

  - Thu nhập tính thuế (theo bậc 4 trên bảng quy đổi Phụ lục số 02/PL-TNCN) là:

  = (22 22.000.000 – 1,65 triệu đồng)/0,8 = 25,4375 triệu đồng

  - Thuế TNCN Ông Nam phải nộp (áp dụng cách tính thuế rút gọn theo Phụ lục số 01/PL-TNCN theo TT 111/2013/TT-BTC ) là:

  = 25,4375 triệu đồng × 20% - 1,65 triệu đồng = 3,4375 triệu đồng

  Ví dụ 2: Tiếp theo VD trên ông Nam còn được công ty trả thay tiền thuê nhà là 6 triệu đồng/tháng.

  Cách tính thuế thu nhập cá nhân theo lương NET phải nộp hàng tháng cho Ông Nam như sau:

  Bước 1: Xác định tiền thuê nhà trả thay được tính vào thu nhập làm căn cứ quy đổi:

  - Thu nhập làm căn cứ quy đổi (không gồm tiền thuê nhà):
  31,5 triệu đồng + 1 triệu đồng – (9 triệu đồng + 1,5 triệu đồng) = 22 triệu đồng

  - Thu nhập tính thuế (xác định theo Phụ lục số 02/PL-TNCN) là:
  (22 triệu đồng – 1,65 triệu đồng)/0,8 = 25,4375 triệu đồng

  - Thu nhập chịu thuế (không gồm tiền thuê nhà):
  25,4375 triệu đồng + 9 triệu đồng + 1,5 triệu đồng = 35,9375 triệu đồng/tháng

  - 15% Tổng thu nhập chịu thuế (không gồm tiền thuê nhà):
  35,9375 triệu đồng × 15% = 5,390 triệu đồng/tháng

  Vậy tiền thuê nhà được tính vào thu nhập làm căn cứ quy đổi là 5,390 triệu đồng/tháng

  Bước 2: Xác định thu nhập tính thuế

  - Thu nhập làm căn cứ để quy đổi thành thu nhập tính thuế:

  31,5 triệu đồng + 1 triệu đồng + 5,390 triệu đồng – (9 triệu đồng + 1,5 triệu đồng) = 27,39 triệu đồng/tháng

  - Thu nhập tính thuế (quy đổi theo Phụ lục số 02/PL-TNCN):

  (27,39 triệu đồng - 3,25 triệu đồng)/0,75 = 32,187 triệu đồng/tháng

  - Thuế thu nhập cá nhân phải nộp:

  32,187 triệu đồng × 25% - 3,25 triệu đồng = 4,797 triệu đồng/tháng

  - Thu nhập chịu thuế hàng tháng của ông D là:

  31,5 triệu đồng + 1 triệu đồng + 5,390 triệu đồng + 4,797 triệu đồng = 42,687 triệu đồng/tháng

  2. Quyết toán thuế TNCN lương NET

  Theo Công văn 2204/TCT-TNCN ngày 25/5/2017 của Tổng cục thuế gửi Cục thuế TP Hà Nội quy định:

  Qua đây, chúng tôi đã giới thiệu với bạn đọc toàn bộ bài viết Cách tính thuế thu nhập cá nhân theo lương NET nhanh và chính xác nhất.

  logo zalo

  Hỏi đáp Cách tính thuế thu nhập cá nhân theo lương NET 2020 CHÍNH XÁC NHẤT

  menu
  024 66 66 33 69
  Top