1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

info@es-glocal.com

 • Ngôn ngữ tiếng anh

04 khoản chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng bị loại khi quyết toán thuế TNDN

14:34 21/10/2019 Tin Tức Es-glocal 2 bình luận

Khoản chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng chiểm tỷ trọng không nhỏ trong chi phí hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên làm sao để những khoản chi này được tính là chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN thì không phải ai cũng biết. Sau đây, Hãng kiểm toán Es-Glocal (http://es-glocal.com/) xin chia sẻ 4 khoản tiền lương, tiền công, tiền thưởng bị loại khi quyết toán thuế TNDN.

  Chi phí tiền lương
  Chi phí tiền lương hợp lý khi quyết toán thuế TNDN

  Theo Điểm 2.5 Khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC ban hàng ngày 18 tháng 06 năm 2014 và Điểm 2.6 Khoản 2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ban hành ngày 22 tháng 06 năm 2015 sửa đổi, bổ sung Quy định về những khoản chi phí tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động không được trừ khi xác định thuế TNDN như sau: 

  1. Chi tiền lương, tiền công và các khoản phải trả khác cho người lao động doanh nghiệp đã hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng thực tế không chi trả hoặc không có chứng từ thanh toán theo quy định của pháp luật.

  Ví dụ 1: Tháng 01/2018, Công ty A hạch toán chi phí tiền lương của công nhân là 1,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, thực tế khi chi trả công ty A chỉ chi trả số tiền là 1,2 tỷ đồng. Như vậy số tiền chênh lệch giữa số tiền hạch toán và số tiền chi trả là 300 triệu đồng. Số tiền này sẽ bị loại ra khỏi quyết toán thuế TNDN.

  Ví dụ 2: Tháng 05/2018, Công ty B hạch toán chi phí tiền lương là 500 tr đồng. Khi chi trả lương cho người lao động, Công ty B chỉ có chứng từ thanh toán (Ủy nhiệm chi, Phiếu chi kèm bảng lương có chữ ký của người lao động) với tổng số tiền là 410 triệu đồng. Như vậy, số tiền 90 triệu đồng không có chứng từ chứng minh đã thanh toán sẽ bị loại khỏi quyết toán thuế TNDN.

  2. Các khoản tiền lương, tiền thưởng, chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.

  Trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng lao động với người nước ngoài trong đó có ghi khoản chi về tiền học cho con của người nước ngoài học tại Việt Nam theo bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông được doanh nghiệp trả có tính chất tiền lương, tiền công và có đầy đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

  Ví dụ: Năm 2018, Công ty Kiểm toán Es-Glocal ký hợp đồng lao động với chuyên gia nước ngoài là ông Yoon. Trong hợp đồng có thỏa thuận Công ty Kiểm toán Es-Glocal chi tiền hỗ trợ học phí cho con của ông Yoon.

   TH1: Nếu con của ông Yoon học từ bậc Mầm non tới THPT thì khoản chi tiền hỗ trợ học phí trên được tính là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

  TH2: Nếu con của ông Yoon học Đại học thì khoản chi tiền hỗ trợ học phí trên bị loại khi Quyết toán thuế TNDN.

  + Trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng lao động với người lao động trong đó có ghi khoản chi về tiền nhà do doanh nghiệp trả cho người lao động, khoản chi trả này có tính chất tiền lương, tiền công và có đầy đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

  Mời các bạn xem thêm cách tính thuế TNCN đối với người nước ngoài không cư trú mới nhất theo đường link: http://es-glocal.com/cach-tinh-thue-tncn-voi-nguoi-nuoc-ngoai-khong-cu-tru-moi-nhat-hien-nay.html

  + Trường hợp doanh nghiệp Việt Nam ký hợp đồng với doanh nghiệp nước ngoài trong đó nêu rõ doanh nghiệp Việt Nam phải chịu các chi phí về chỗ ở cho các chuyên gia nước ngoài trong thời gian công tác ở Việt Nam thì tiền thuê nhà cho các chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam do doanh nghiệp Việt Nam chi trả được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

  3. Chi tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp phải trả cho người lao động nhưng hết thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm thực tế chưa chi trừ trường hợp doanh nghiệp có trích lập quỹ dự phòng để bổ sung vào quỹ tiền lương của năm sau liền kề. Mức dự phòng hàng năm do doanh nghiệp quyết định nhưng không quá 17% quỹ tiền lương thực hiện.

  Quỹ tiền lương thực hiện là tổng số tiền lương thực tế đã chi trả của năm quyết toán đó đến thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán theo quy định (không bao gồm số tiền trích lập quỹ dự phòng tiền lương của năm trước chi trong năm quyết toán thuế).

  Việc trích lập dự phòng tiền lương phải đảm bảo sau khi trích lập, doanh nghiệp không bị lỗ, nếu doanh nghiệp bị lỗ thì không được trích đủ 17%.

  Trường hợp năm trước doanh nghiệp có trích lập quỹ dự phòng tiền lương mà sau 6 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính doanh nghiệp chưa sử dụng hoặc sử dụng không hết quỹ dự phòng tiền lương thì doanh nghiệp phải tính giảm chi phí của năm sau.

  Ví dụ: Khi nộp hồ sơ quyết toán thuế năm 2018, Công ty Es-Glocal có trích quỹ dự phòng tiền lương là 2 tỷ đồng, đến ngày 30/06/2019 (đối với trường hợp doanh nghiệp áp dụng kỳ tính thuế theo năm dương lịch), Công ty Es-Glocal  mới chi số tiền từ quỹ dự phòng tiền lương năm 2018 là 1,2 tỷ đồng thì Công ty Es-Glocal phải tính giảm chi phí tiền lương năm sau (năm 2019) là 800 triệu đồng (2 tỷ – 1,2 tỷ). Khi lập hồ sơ quyết toán năm 2019 nếu Công ty Es-Glocal có nhu cầu trích lập thì tiếp tục trích lập quỹ dự phòng tiền lương theo quy định.

  4. Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh.

  Lương giám đốc
  Hình ảnh minh họa

  Trên đây là chia sẻ của Hãng kiểm toán Es-Glocal về 04 khoản chi phí tiền lương, tiền thưởng bị loại khi quyết toán thuế TNDNCám ơn các bạn đã quan tâm.

  logo zalo

  Hỏi đáp 04 khoản chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng bị loại khi quyết toán thuế TNDN

  V

  Vy Bùi Hạ Thuyên

  0582585xxx

  Cho em hỏi, nếu công ty bị lỗ thì tiền thưởng cho nhân viên có được tính vào chi phí được trừ không ạ.

  Đặng Tiến Trung

  Quản trị viên

  Chào bạn, Việc được tính vào chi phí được trừ hay không bạn có thể xem chi tiết tại thông tư 78/2014/TT-BTC để xem chi tiết các điều kiện một khoản chi phí được trừ cần những điều kiện và hồ sơ gì nhé. Thanks!
  t

  tran quoc su

  0918617xxx

  Khi kiểm tra thuế tại một Công ty cổ phần, cán bộ thuế đã loại 180 triệu đồng là chi phí tiền lương, ra khỏi số chi phí được trừ do doanh nghiệp kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành về thuế TNDN. Hãy chỉ ra những nguyên nhân dẫn đến tình hình trên. Nêu ví dụ minh họa.

  Đặng Tiến Trung

  Quản trị viên

  Chào bạn, Việc CQT (cá bộ thuế) loại chi phí không được trừ với giá trị là:180 triệu bạn có thể tìm hiểu như sau: Một khoản chi phí lương được trừ cần đáp ứng các điều kiện: - Có chứng từ hợp pháp theo quy định; - Phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; - Không nằm trong các khoản 2, điều 6, TT 78/2014/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn bổ sung. Như vậy, khoản 180 triệu không được trừ, tức là không đáp ứng được một trong những điều kiện trên bạn nhé.
  menu
  024 66 66 33 69
  Top