2316, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

  • Ngôn ngữ tiếng anh

Chi phí lương hợp lý cần hồ sơ gì

Khoản tiền lương, tiền công hay tiền thưởng chiếm một tỷ trọng không nhỏ trong chi phí hoạt động của doanh nghiệp. Có rất nhiều khoản chi phí lương thực tế của doanh ...

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo về luật, thông tư hướng dẫn, tài liệu về kiểm toán, báo cáo thuế, doanh nghiệp

Top