2316, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

+84-24-38 33 35 35

[email protected]

  • Ngôn ngữ tiếng anh

Các khoản thu nhập không phải đóng BHXH áp dụng từ ngày 1/1/2018

09:57 31/10/2017 Tin Tức

Hãng kiểm toán Es-Glocal xin chia sẻ các khoản thu nhập không phải đóng BHXH áp dụng từ ngày 1/1/2018 như: Các khoản phúc lợi, thưởng theo Luật bảo hiểm chi tiết như sau:

Từ ngày 01/01/2018, thêm nhiều khoản tính đóng BHXH bắt buộc; tuy nhiên, có một số khoản chế độ và phúc lợi sau sẽ không tính đóng BHXH bắt buộc (hiện hành không tính đóng và sau ngày 01/01/2018 cũng không tính đóng):

Các khoản mục không phải đóng bảo hiểm xã hội
Các khoản mục không phải đóng bảo hiểm xã hội áp dụng từ ngày 01/01/2018

Các khoản thu nhập không phải đóng BHXH áp dụng từ ngày 1/1/2018 gồm:

1. Tiền thưởng Theo quy định tại Điều 103 Luật lao động năm 2012;

2. Tiền hỗ trợ sáng kiến;

3. Tiền ăn ca;

4. Tiền hỗ trợ xăng xe;

5. Tiễn hỗ trợ điện thoại

6. Tiền hỗ trợ nhà ở;

7. Tiền hồ trợ đi lại 

8. Tiền hỗ trợ nuôi con nhỏ

9. Tiền hỗ trợ người lao động có người thân bị mất;

10. Tiền hỗ trợ giữ trẻ;

11. Tiền hỗ trợ khi người lao đông kết hôn;

12. Tiền hỗ trợ sinh nhật cho người lao động

13. Tiền hỗ trợ người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

14. Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thanh mục tiêu riêng trong hợp đồng lao động tại khoản 11, Điều 4, Nghị định 105/2015/NĐ-CP chi tiết " Các nội dung khác liên quan đến thực hiện nội dung mà hai bên thỏa thuận."

logo zalo
Top